Dr.SergioMorral Cirurgià plàstic, reconstructiu i estètic.

  • Spanish
  • English
  • Català

Horari : Dilluns a divendres - 8:00 a 21:00
  Contacte : +34 638 89 96 08

Cirurgia en cas de Lesió Cutània

Què és la cirurgia reparadora?

La cirurgia reparadora, l’escissió de lesions cutànies és potser un dels procediments quirúrgics més habituals. Sent una tècnica habitualment senzilla, algunes localitzacions especials poden fer aconsellable que la intervenció sigui realitzada per un cirurgià plàstic. Sempre es procurarà que la visibilitat de la cicatriu resultant sigui el menor possible. No obstant això, en la major part dels casos, una cicatriu és inevitable. Per tenir les màximes garanties de seguretat, convé realitzar aquestes petites operacions en un quiròfan correctament dotat.

Essencialment, consisteix en aplicar un mètode quirúrgic que permeti eradicar una lesió cutània. Aquesta eliminació pot incloure la pell circumdant i, en ocasions, afegir un marge de seguretat. Hi ha diverses formes de realitzar l’escissió:

  • Coagulació de la lesió: Una de les formes més senzilles probablement consisteix a aplicar a la tumoració un corrent d’alta freqüència que la destrueix. L’inconvenient principal és que no és llavors possible analitzar el teixit ressecat. Tampoc es pot tenir certesa d’haver tret la lesió íntegrament. Similars inconvenients tenen la destrucció per fred (crioteràpia) o per làser.
  • Escissió tangencial: Consisteix en realitzar un “afaitat” de la lesió tangencialment a la pell. Un cop llevada, el llit es coagula com en el cas anterior. Amb aquest procediment, la tumoració si es pot analitzar per un patòleg, però no es pot assegurar que les cèl·lules de la base hagin estat eliminades completament.

TIPUS D’INTERVENCIÓ: Quirúrgica
TIPUS D’ANESTÈSIA: Local (en alguns casos i segons el tipus d’implant no necessita)
TEMPS MITJÀ DE LA INTERVENCIÓ: 10 min-1h
TEMPS MITJÀ D’HOSPITALITZACIÓ: No precisa
TEMPS MITJÀ DE RECUPERACIÓ POST-ALTA: 1-6 dies, depenent de la intervenció.
NIVELL DE SATISFACCIÓ: Molt alt

Consulta el preu de la cirurgia reparadora amb el cirurgià Dr. Sergio Morral a Barcelona. Posa’t en contacte amb nosaltres i rep informació sense compromís.